Privacy Verklaring

Opgemaakt 10 september 2018

Carmen van Woudenberg (voormalig PenteSilea.nl)

Holistisch bedrijf voor persoonlijke ontwikkeling op gebied van bewustwording en geluk. Online & Offline

www.carmenvanwoudenberg.com

www.loveJunky-Academy.nl

Kvk: 61858579

Meidoornpad 12 Groningen

info@carmenvanwoudenberg.com

Verzamelde gegevens van betrokkenen middels het contactformulier of een rechtstreekse mail, gebruik ik enkel en alleen om een antwoord terug te mailen. Deze komen niet in een marketing-mailsysteem. En worden niet verspreid.

Anders verzamelde gegevens van betrokkenen worden enkel gebruikt voor mijn eigen marketing doeleinden vanuit het bedrijf Carmen van Woudenberg. Dit heb ik zelf in beheer.

Persoonlijke gegevens zoals naam, email en eventueel telefoonnummer voortgekomen uit inschrijvingen op gratis online producten worden opgeslagen in mijn email automatiseersysteem MailBlue/ ActiveCampaing. https://mailblue.nl

Deze inschrijving worden gebruikt om lezers te inspireren middels de mail. Opzegging kan elk moment.

Gegevens blijven bewaard zolang de klant ingeschreven is. Na uitschrijving worden de gegevens binnen 3 maanden verwijderd.

Persoonlijke gegevens zoals naam, adres, email en telefoonnummer voortgekomen uit online geboekte en betaalde afspraken voor live coachings en trainingssessies, worden opgeslagen in het desbetreffende boekingsmodule van ‘onlineafspraken.nl’ en worden gebruikt in de facturen. https://onlineafspraken.nl

Wanneer je aankopen doet die te maken hebben met het e-learningsysteem van de Love Junky Academy, dan komen je account gegevens in de beschermde omgeving van mijn WordPress site.

Op de Love Junky Academy zit ook een betaalsysteem. Wanneer je hierop een betaling doet, worden je gegevens opgeslagen in the backend van dat betaalsysteem. (WooCommerce)

Gegevens van betaalde klanten blijven bewaard zolang de administratieve verplichting van de belasting opgelegd heeft. Wat 7 jaar is.

Deze gegevens worden niet automatisch gebruikt voor marketing doeleinden. Daarvoor vraag ik altijd eerst toestemming aan de eigenaar an de gegevens.

Persoonlijke gegevens van personen die een gratis online coachingssessie hebben aangevraagd, krijgen geen factuur en de gegevens worden opgeslagen in de boekingsmodule, en niet zonder toestemming voor marketing gebruikt. Mocht een persoon uit het verleden na verloop van tijd inactief blijken, dan worden zijn gegevens bij de jaarlijkse opschoning van de databank verwijderd.

Personen waarvan persoonsgegevens zijn opgeslagen, hebben het recht om deze persoonsgegevens in te zien , te rectificeren, te wissen en desgewenst de toestemming in te trekking.

Personen hebben het recht om te klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Personen hebben het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. Dit kan via info@carmenvanwoudenberg.com

Een bezwaar maken houdt niet pertinent in dat ik gehoor moet geven aan het wissen van de gegevens. Mits ik gegronde redenen heb om de gegevens te bewaren. Zoals wanneer er sprake is van een betaalde overeenkomst waaruit een factuur voortvloeit.

Personen moeten in geval van opgeslagen persoonsgegevens ten behoeve van mijn marketing, wel beseffen, dat uitschrijving en wissen van de gegevens er automatisch toe leidt dat er geen toegang meer is tot gratis cq betaalde content. Inloggen is dan technisch onmogelijk

Intrekking van de toestemming van het verzamelen van de persoonsgegevens, gaat in vanaf de datum van de intrekking. Gegevens die vóór deze datum zijn verzameld, mag ik bewaren onder de voorwaarden die ik hierboven heb geschetst.

Zonder persoonsgegevens kan ik geen factuur opmaken, dus geen dienst verkopen. Dus kan de betrokkene geen gebruik maken van mijn diensten.

Ik hoop je voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je iets missen, dan hoor ik het graag van je.

Liefs, Car.